DE SLIMME ENERGIETRANSITIE: VAN DATA NAAR HANDELEN

De energietransitie is een maatschappelijke opgave waarin er een grote vraag is naar consistente inzichten op het gebied van flexibele energie infrastructuur. Overheden, netbeheerders, woningcorporaties en VvE’s staan voor grote beslissingen en gebruiken digitale rekenmodellen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen van flexibele energiesystemen. Op de Nederlandse markt zijn tientallen van dit soort energierekenmodellen te vinden. Elk van deze modellen inclusief de uitkomsten ervan, zijn van waarde. Elk energiemodel produceert opzichzelfstaande data die moeilijk te verbinden is aan uitkomsten van andere energiemodellen. Om tot een succesvolle energietransitie te komen is een integraal, transparant en vooral betrouwbaar koppelmechanisme nodig.

MONDAINE Suite – innovatief koppelmechanisme voor energiemodellen – biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van verschillende belangrijke energie-rekenmodellen. MONDAINE Suite vormt namelijk de koppeling van bestaande modellen, waardoor een integrale set van modellen en data ontstaat. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, kan data efficiënter, effectiever en consistenter met elkaar vergeleken en gecombineerd worden. Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de energietransitie. 


MONDAINE Suite voor energiemodelontwikkelaars

Elk energiemodel heeft zijn eigen unieke focus en doelgroep. Door uitwisseling van in- en output via het MONDAINE Suite koppelmechanisme voor energiemodellen mogelijk te maken, kunnen USP’s van verschillende energiemodellen worden gecombineerd > synergy! MONDAINE heeft als ambitie het voor alle geïnteresseerde energiemodelleurs mogelijk te maken koppelingen tussen energiemodellen te genereren.


MONDAINE Suite voor energie-adviseurs

De energietransitie brengt een breed scala aan vragen met zich mee. Zo vraagt elk project, adviestraject of studie een gedegen op maat gemaakt advies. Het gebruik van MONDAINE Suite als koppelmechanisme voor energiemodellen stelt energie-adviseurs in staat klanten nog beter van dienst te zijn met een gerichter advies. De mogelijkheid energiemodellen met elkaar te verbinden biedt adviseurs de kans rekenmethoden, aannames en visualisaties uit verschillende modellen met elkaar te combineren waardoor de kwaliteit van adviezen toeneemt.


MONDAINE Suite voor beleidsmakers

De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging van deze eeuw. De verscheidene energiemodellen die een rol in de energietransitie spelen zijn voor beleidsmakers van essentieel belang als het gaat om besluitvorming op het gebied van de transitie.

Team

TNO, Quintel Intelligence, Geodan, Object Vision, Balance en Ekwadraat vormen samen het MONDAINE Suite expert team. Het consortium combineert kennis op het gebied van energiemodellen en tools, GIS, energie en ruimte, software en ICT, met kennis op het gebied van besluitvorming en processen, vanuit zowel het perspectief van de wetenschap en innovatie, als dat van ondernemerschap door eindgebruikers. De samenwerking tussen de projectpartners heeft geleid tot de ontwikkeling van het innovatieve MONDAINE Suite koppelmechanisme waarmee door het combineren van van energiemodellen en data een product kan worden gerealiseerd waarmee stakeholders in de energietransitie het ontwerp voor een hybride energie-infrastructuur kunnen bepalen. Het MONDAINE Suite koppelmechanisme voor energiemodellen biedt hiermee meerwaarde aan eigenaren en gebruikers van energiemodellen en draagt bij aan de energietransitie.

 

416_1_TNO_zwart
logo_qi.eps
Geodan_logo_rgb.eps
Logo
logo.balance
Ekwadraat Logo-horiz CMYK C
Contact

Heb je een specifieke vraag, ben je op zoek naar één van MONDAINE’s experts of ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Neem contact op met:

Arjan Zwamborn (projectleider)
E: arjan.zwamborn@tno.nl
T: 088 866 0000

Close Menu