De slimme energietransitie

Van data naar handelen met MONDAINE Suite

MONDAINE

is een innovatief koppelmechanisme voor energiemodellen

Over MONDAINE Suite

MONDAINE Suite – een innovatief koppelmechanisme voor energiemodellen – biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van verschillende belangrijke energie-rekenmodellen. MONDAINE Suite vormt namelijk de koppeling van bestaande modellen, waardoor een integrale set van modellen en data ontstaat. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, kan data efficiënter, effectiever en consistenter met elkaar vergeleken en gecombineerd worden. 

Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de energietransitie

Maatschappelijke opgave

De energietransitie is een maatschappelijke opgave waarin er een grote vraag is naar consistente inzichten op het gebied van flexibele energie infrastructuur. Overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, woningcorporaties en VvE’s staan voor grote beslissingen en gebruiken digitale rekenmodellen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen van flexibele energiesystemen. Op de Nederlandse markt zijn tientallen van dit soort energierekenmodellen te vinden. 

mondaine suite voor

energiemodelontwikkelaars

Elk energiemodel heeft zijn eigen unieke focus en doelgroep. Door uitwisseling van in- en output via het MONDAINE Suite koppelmechanisme voor energiemodellen mogelijk te maken, kunnen USP’s van verschillende energiemodellen worden gecombineerd. Oftewel: synergie!

energie-adviseurs

De mogelijkheid om energiemodellen met elkaar te verbinden biedt adviseurs de kans om rekenmethoden, aannames en visualisaties uit verschillende modellen met elkaar te combineren waardoor de kwaliteit van de adviezen toeneemt.

beleidsmakers

De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging van deze eeuw. De verscheidende energiemodellen die een rol in de energietransitie spelen zijn voor beleidsmakers van essentieel belang als het gaat om besluitvorming op het gebied van de transitie.

het team

TNO, Quintel Intelligence, Geodan, Object Vision, Balance en Ekwadraat vormen samen het MONDAINE Suite expert team. Het consortium combineert kennis op het gebied van energiemodellen en tools, GIS, energie en ruimte, software en ICT, met kennis op het gebied van besluitvorming en processen, vanuit zowel het perspectief van de wetenschap en innovatie, als dat van ondernemerschap door eindgebruikers.