Balance is een adviesbureau gericht op het managen van complexe projecten in de ruimtelijke ordening en met name de infrastructuur. . Balance heeft opdrachtgevers in alle lagen van de overheid, maar ook bij commerciële partijen binnen de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en energie(transitie)sector.

Balance fungeert in het MONDAINE project als - of namens - de eindgebruiker in het consortium. Dit stelt de technische partners in staat ontwikkelde resultaten van MONDAINE direct te toetsen bij een partij die met één voet in de klei staat. Andersom heeft Balance ook een elementaire rol in MONDAINE door juist vanuit haar positie de wensen vanuit een breed scala van belanghebbenden te vertalen naar gebruikers eisen en wensen voor het project, door op het ontwerp en de functionaliteiten van het MONDAINE projectresultaat input en prototyping te leveren.

Balance heeft baat bij deelname aan het MONDAINE consortium, omdat het bij participatie cruciale inbreng kan leveren aan een nieuwe manier van energiemodellen op elkaar afstemmen, uitwisselbaar maken, en utiliseren. Voor adviesbureaus zoals Balance is het van belang dat gegevens en modellen betrouwbaar, vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn.

Close Menu