Ekwadraat is een adviesbureau dat zich dagelijks richt op de kansen en mogelijkheden voor een duurzame energietransitie. Ekwadraat ziet kansen die voor anderen verborgen blijven, legt verbindingen tussen bedrijven, projecten en mensen die niet direct voor de hand liggen en onderscheidt zich door vernieuwend en conceptueel te denken.

Ekwadraat zoekt haar positie tussen grote nationale spelers met een gedegen reputatie, maar onderscheidt zich van hen ondernemerschap, meer conceptueel denken en nadrukkelijk naast de opdrachtgever gaan staan. Ekwadraat is betrokken geweest bij het merendeel van de gerealiseerde geothermieprojecten in Nederland, bij zowel subsidieverstrekking, vergunningverlening, als project-, proces- en omgevingsmanagement. Ekwadraat heeft haar sporen verdiend in grote en kleine projecten en heeft kennis over diverse duurzame oplossingen, variƫrend van zonnepanelen, biomassa, biogas en groen gas, geothermie en de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Al deze ervaring uit de markt brengt Ekwadraat in bij MONDAINE. Ekwadraat zal ook een centrale rol nemen in het brengen van het perspectief van de eindgebruiker en het bij hen toetsen in use-cases van MONDAINE.

Close Menu