Ekwadraat is een adviesbureau voor duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie. Wij geloven dat het sluiten van lokale ketens de manier is om de transitie naar een duurzame maatschappij in beweging te brengen, een transitie die verder gaat dan alleen energievoorziening en circulair van karakter is. Wij zien kansen die voor anderen verborgen blijven. Met inspirerende en deskundige ondersteuning geeft Ekwadraat concreet antwoord op de ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken. Dit doen we in stapsgewijze processen met een duidelijke oplossingsgerichte aanpak. Wij nemen hiermee de verantwoordelijkheid als aanjager in de transitie. Daarbij onderscheidt Ekwadraat zich door niet alleen goede analyses en plannen te maken, maar door de focus te hebben op het realiseren concrete resultaten.

De rol die Ekwadraat in MONDAINE vertegenwoordigt is met name projectleiding voor de usecase Hengelo. Daarmee zijn we de schakel tussen wat er technisch mogelijk is vanuit de modellen en de behoefte van de gemeente/beleidswereld. Daarnaast dragen we bij aan kennisontwikkeling in het MONDAINE project en leren we zelf ook veel van het traject, zodat we dat weer kunnen delen met ons netwerk.