Energiemodellen binnen MONDAINE Suite

In het Mondaine project zijn de VESTA, ETM en PICO modellen met elkaar gekoppeld. Deels is dit via de ESDL MapEditor gebeurd. Resultaten uit PICO (met name potentie voor duurzame opwek) kunnen worden gecombineerd met resultaten van doorrekeningen van VESTA (scenario’s voor de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving) om deze vervolgens vanuit een integraal perspectief gezien door te rekenen met het Energietransitiemodel (ETM). Zo krijg je inzicht in het totale energiesysteem, waarbij het deelaspect ‘warmtevoorziening van de gebouwde omgeving’ met een veel groter detailniveau is doorgerekend.

MapEditor

De ESDL MapEditor is een kaart-gebaseerde energiesysteem editor. Met deze editor kun je verschillende scenario’s definiëren voor de energietransitie, waarbij alle informatie in de ESDL taal opgeslagen wordt. Zo kun je op de kaart intekenen waar opwek, consumptie, opslag, conversie en transport van energie plaatsvindt of in de toekomst mogelijk plaats zal gaan vinden. Dit kan indien gewenst voor allerlei verschillende energiedragers worden gecombineerd. 

ESDL

Samenwerking ontstaat pas op het moment dat modellen elkaar begrijpen. ESDL, de Energy System Description Language, is precies voor dat doel ontwikkeld. Het biedt een gemeenschappelijke taal die op het moment dat modellen die taal ‘spreken’ ervoor zorgt dat ze kunnen samenwerken. Het biedt de mogelijkheid om informatie over zowel ruimtelijke, technische, economische, sociale en tijdsaspecten van de energietransitie in relatie tot elkaar te beschrijven.

Gekoppelde energiemodellen

ETM

Het open source Energietransitiemodel (ETM) is voor iedereen die zélf de mogelijkheden van het huidige en toekomstige energiesysteem feitelijk en in detail wil verkennen. De gebruiker maakt keuzes over vraag en aanbod van verschillende vormen van energie vanaf de bron tot aan de toepassing. Het ETM bepaalt daarbij voor alle stakeholders in het systeem de duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid op nationaal én lokaal niveau.

PICO toont informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving op de kaart. De complexiteit van de energietransitie wordt door middel van kaarten inzichtelijk en er ontstaat een overzicht van de belangen van alle spelers. De belangen van de overheid en de burgers, en ook van aanbieders en afnemers van energie. Aan dit platform worden continu nieuwe toepassingen toegevoegd met nieuwe gegevens, nieuwe modellen en nieuwe functionaliteiten. 

Ruimtelijk model dat toekomstige vraag naar energie in de gebouwde omgeving ‘matcht’ aan lokale en regionale aanbod opties. Vesta MAIS is gebruikt voor het doorrekenen van de startanalyse van de Leidraad voor gemeentelijke Transitievisies Warmte en is beschikbaar voor gemeentes om Transitievisies en uitvoeringsplannen door te rekenen.

Wil jij jouw energiemodel koppelen aan MONDAINE Suite?