Geodan geeft vorm en inhoud aan alle aspecten van ruimtelijke informatievraagstukken. Geodan ondersteunt klanten bij uiteenlopende (complexe) geo-informatie vraagstukken door middel van advisering, interim-management, maatwerk GIS-oplossingen, geografische data, internetoplossingen en opleidingen. Daarbij wordt er gewerkt met standaard software, met open source software en met zelf ontwikkelde systemen.

Binnen MONDAINE houdt Geodan zich bezig met het ruimtelijke aspect van de energietransitie. De energietransitie is een belangrijk werk- en onderzoeksveld voor Geodan. Dat heeft geresulteerd in het PICO platform, dat in eerdere TKI-projecten ontwikkeld is met o.a. TNO en de UU als partner. In het project is Geodan verantwoordelijk voor onderzoek naar standaarden en implementaties van samenwerking methodieken en koppelvlakken tussen PICO.