Geodan ondersteunt klanten bij uiteenlopende geo-informatievraagstukken door middel van advisering, interim-management, maatwerk GIS-oplossingen, geografische data, internetoplossingen en opleidingen. Markten en initiatieven waar Geodan zich op richt zijn onder meer de e-overheid, openbare orde en veiligheid, natuur & milieu, en bouw & infrastructuur. Een belangrijke asset die Geodan in dit project meeneemt is PICO. PICO is in eerdere TKI projecten ontwikkeld, met o.a. TNO. PICO geeft visueel inzicht in de mogelijkheden om het energiesysteem op wijk- en gebiedsniveau te optimaliseren.

In het MONDAINE project is Geodan verantwoordelijk voor onderzoek naar standaarden en implementaties van samenwerkingsmethodieken en koppelvlakken naar o.a. PICO. Verder heeft Geodan een centrale rol in het valideren van de MONDAINE suite, met daarin aandacht voor opschaling en monitoring.

Close Menu