Het team

TNO, Quintel Intelligence, Geodan, Object Vision, Balance en Ekwadraat vormen samen het MONDAINE Suite expert team. Het consortium combineert kennis op het gebied van energiemodellen en tools, GIS, energie en ruimte, software en ICT, met kennis op het gebied van besluitvorming en processen, vanuit zowel het perspectief van de wetenschap en innovatie, als dat van ondernemerschap door eindgebruikers.

De samenwerking tussen de projectpartners heeft geleid tot de ontwikkeling van het innovatieve MONDAINE Suite koppelmechanisme, waarmee door het combineren van van energiemodellen en data een product kan worden gerealiseerd waarmee stakeholders in de energietransitie het ontwerp voor een hybride energie-infrastructuur kunnen bepalen.