Object Vision ontwikkelt software tools voor ruimtelijke planning, modellering en web-mapping. Haar tools worden gebruikt voor onderzoek, planning en monitoring. Door Object Vision ontwikkelde software wordt als Open Source beschikbaar gesteld.

Object Vision ontwikkelde onder andere GeoDMS, een ruimtelijke model raamwerk met een model definitie taal waarmee ruimtelijke modellen geïmplementeerd worden, zoals de Ruimtescanner en Vesta. Vesta is ontwikkeld door Object Vision, PBL en CE Delft en is een ruimtelijk en chronologisch expliciet model dat toekomstige vraag naar energie in de gebouwde omgeving ‘matcht’ aan lokale en zonale aanbod opties. Vesta beschouwt de effecten van beleidsopties voor lokale en regionale energieproductie op het verbruik van niet duurzame bronnen en emissies.

Object Vision verzorgt in het MONDAINE project de afstemming en koppelingen tussen Vesta en ETM, om Vesta daarmee als voorbeeld beter bruikbaar te maken voor het opstellen en uitwerken van de Regionale Energie- en Klimaatstrategieën.

Close Menu