Object Vision ontwikkelt rekenmodellen en bijbehorende software t.b.v. ruimtelijke vraagstukken. Uitgangspunten hierbij zijn transparantie, dus open source, herleidbaarheid van resultaten en interactieve modelontwikkeling. In samenwerking met het PBL Planbureau voor de Leefomgeving heeft Object Vision Vesta MAIS ontwikkeld: een ruimtelijk expliciet model dat toekomstige warmte- en koudevraag voor de gebouwde omgeving matcht aan energieopties. Vesta MAIS is gebruikt voor het doorrekenen van de Startanalyse van de Leidraad voor gemeentelijke Transitievisies Warmte en is beschikbaar voor gemeentes om Transitievisies en uitvoeringsplannen door te rekenen.

Object Vision neemt deel aan Mondaine omdat we vinden dat een integratie van ontwerptools en rekenmodellen, en afstemming tussen de gebruikte uitgangspunten en data bijdraagt aan een meer transparante, gedragen en rationele energietransitie.

Object Vision verzorgt in het MONDAINE project de afstemming en koppelingen tussen Vesta en ETM, om Vesta daarmee als voorbeeld beter bruikbaar te maken voor het opstellen en uitwerken van de Regionale Energie- en Klimaatstrategieën.