Quintel Intelligence heeft de missie om de energietransitie te versnellen en het energiedebat te faciliteren. Het belangrijkste product van Quintel is het Energietransitiemodel (ETM) waarvan de Stakeholderanalyse module (ETM-SA) een onderdeel is. Met ETM kan op grotere schaal (nationaal, provincie, meerdere steden) een energievisie getoetst en uitgewerkt worden.

ETM is een gratis, web-based, open-source energiemodel dat ondersteund wordt door meer dan 40 partners en breed wordt ingezet in de Nederlandse samenleving. Er worden elk jaar meer dan 80.000 scenario’s gemaakt met ETM door scholieren, onderzoekers, energie-experts en beleidsmakers.

Quintel heeft ruime ervaring met state-of-the-art softwareontwikkeling, energie-modellering en open-source delen van data en functionaliteit. Verder geeft Quintel strategisch advies en doet onderzoek op gebied van (energie-)transitievraagstukken.

In het MONDAINE project is Quintel verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van interfaces tussen verschillende tools en modellen, voor op ETM, gedeelde data-infrastructuren en het ontwikkelen van functionaliteit. Verder zal Quintel betrokken zijn bij het testen en demonstreren van de ontwikkelde methodieken en functionaliteiten in de use-cases, en de lead nemen in de holistische use-case.

Close Menu