TNO is een onafhankelijk kennisinstituut, met als missie het verbinden van mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Ook op het gebied van de energietransitie is TNO zeer actief, met de ambitie om – samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid – de energietransitie te versnellen, zodat Nederland in 2050 een energiehuishouden zonder CO2-emissies heeft. Hiervoor biedt TNO onder andere kennis op onderwerpen zoals energiesystemen, ICT technologie, smart cities, integraliteit en complexe besluitvorming.

TNO heeft dé belangrijke bouwsteen voor MONDAINE ontwikkeld, namelijk de Energy System Description Language (ESDL). ESDL stelt energiemodellen in staat met elkaar te communiceren. Zo kunnen de energiemodellen in het MONDAINE consortium, waaronder TNO haar eigen energiemodellen zoals de Energy System SIMulator (ESSIM), het EnergieTransitieModel (ETM) van Quintel, PICO van Geodan en VESTA waar Object Vision aan ontwikkeld – gezamenlijk en integraal worden ingezet voor vraagstukken in de energietransitie.